پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - یگان حفاظت
یگان حفاظت
آشنايي با يگان حفاظت:
یگان حفاظت از منابع طبیعی تشکیلاتی است متمرکز با سلسله مراتب خاص و تحت امر فرمانده یگان که براساس درخواست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شامل مرتع، جنگل، بیابان، جنگلهای دست کاشت، تفرجگاههای جنگلی و منابع ملی برابر موارد قانونی و بخشنامه های صادره انجام وظیفه می نماید.
 
مستندات تشکیل یگان موارد ذیل بوده :

1ماده 22 و تبصره آن مندرج در فصل چهارم از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 30/5/1346 .

2- ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه.

3- دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا.

4-   موافقت وزارت کشورو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

5- بررسی و اعلام موافقت ستاد کل نیروهای مسلح 27/11/82.

6- صدور دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موضوع ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح.

چاپ | ارسال به ديگران  |