پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور مالی
امور مالی

شرح وظايف رئيس اداره امور مالي

1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه و صحت و سلامت آنها

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر ، اطلاعات و نرم افزارهاي مالي

3- نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

4- نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

5- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

چاپ | ارسال به ديگران  |