شهرستانها
جنگلانه؛ طرحی برای احیای منابع طبیعی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: جنگلانه طرحی است که به صورت خودجوش توسط نهادهای مردمی و برای مقابله با از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع کشور اجرا می‌شود
24 آذر 1397 12:51
جرای طرح جنگلانه در 200 هکتار مراتع بوشهر آغاز شد
بوشهرروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری - مسئول اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: طرح ملی جنگلانه در سطح 200 هکتار از مراتع این استان آغاز شد.
24 آذر 1397 12:41
ایجاد چاله های کوچک آبگیر برای ذخیره نزولات آسمانی
اجرای طرح مرتع داری و ایجاد چاله های کوچک فلسی از اعتبارات صندوقه توسعه ملی در منطقه عشایری کوه سیاه شهرستان دشتی استان بوشهر اجرا شده است.
21 آذر 1397 8:47
۲۱ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شد
روابط عمومی : رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: در ۸ ماهه امسال ۲۱ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان بوشهر وصول شد.
15 آذر 1397 9:48
حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در فرمانداری تنگستان
به گزارش روابط عمومی، غلامر ضا منتظری مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهر و سرکار خانم آزاده قاسم زاده رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان در فرمانداری این شهرستان با عبدالحسن رفیعی پور فرماندار تنگستان دیدار وگفتگو نموده اند
14 آذر 1397 11:46
پیشگیری از زمین‌خواری در دیلم ضروریست
به گزارش روابط عمومی :رئیس دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم دیلم استان بوشهر گفت: زمین خواری و تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری های غیرمجاز در این شهرستان رو به افزایش است که پیشگیری از این پدیده ضروری است.
14 آذر 1397 10:18
نتصاب معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استا ن بوشهر طی حکمی غلامرضا منتظری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرمعاون جدید آبخیزداری وحفاظت و امور اراضی و رییس اداره مدیریت عملکرد این اداره کل تعیین ومنصوب شده اند.
12 آذر 1397 14:13
26 آبان 1397 10:44
18 آبان 1397 14:33
6 آبان 1397 10:15
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   
آرشيو اخبار
از تا