پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جرای طرح جنگلانه در 200 هکتار مراتع بوشهر آغاز شد
میزخدمت الکترونیکی اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر
بازدید : 246 24 آذر 1397 ساعت 12:41 شماره :54857
جرای طرح جنگلانه در 200 هکتار مراتع بوشهر آغاز شد
جرای طرح جنگلانه در 200 هکتار مراتع بوشهر آغاز شد
 

فردین حاجب روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: طرح ملی جنگلانه در شهرستان های 10گانه استان بوشهر توسط سازمان های مردم نهاد با هدف حفظ تنوع زیستی، حفاظت، احیا و ترویج فرهنگ منابع طبیعی به اجرا درآمده است.
وی اضافه کرد: در این طرح بذرهای کنار(CONAR)، بادام کوهی، قیچ، کهور ایرانی، گیاهان دارویی، استبرق، انواع گونه های مرتعی، هلپه، لگجی و سایر گیاهان متناسب با آب و هوای حاکم بر منطقه کشت می شود.
حاجب گفت: اجرای طرح ملی جنگلانه به افزایش عرصه های جنگلی، تولید علوفه، پوشش گیاهی، احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش خاک کمک می کند.
وی استفاده از مشارکت مردمی برای اجرای پروژه ها، حفاظت و احیای منابع طبیعی، تشریح اهمیت منابع طبیعی برای تشکل های غیردولتی، آموزش نحوه صحیح کاشت درختان و بذرها، ترویج فرهنگ منابع طبیعی، رسانه ای شدن اقدام های احیایی منابع طبیعی، درختکاری اقتصادی بدون آبیاری را از جمله هدف های اجرای طرح جنگلانه عنوان کرد.
وی یادآور شد: طرح ملی جنگلانه طرحی مشارکتی و خودجوش به مناسبت دهه تنوع زیستی با همکاری سازمان های غیردولتی است که به تازه ماندن عرصه های جنگلی و مرتعی، جایگاه واقعی و نقش مردم بویژه جوامع محلی دراحیا، نگهداری و حفاظت از تنوع زیستی تبیین و ترویج استفاده از گونه های بومی کم آب بر به جای گونه های وارداتی نامتناسب با اقلیم کمک می کند.
6043/6047

فردین حاجب روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: طرح ملی جنگلانه در شهرستان های 10گانه استان بوشهر توسط سازمان های مردم نهاد با هدف حفظ تنوع زیستی، حفاظت، احیا و ترویج فرهنگ منابع طبیعی به اجرا درآمده است.
وی اضافه کرد: در این طرح بذرهای کنار(CONAR)، بادام کوهی، قیچ، کهور ایرانی، گیاهان دارویی، استبرق، انواع گونه های مرتعی، هلپه، لگجی و سایر گیاهان متناسب با آب و هوای حاکم بر منطقه کشت می شود.
حاجب گفت: اجرای طرح ملی جنگلانه به افزایش عرصه های جنگلی، تولید علوفه، پوشش گیاهی، احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش خاک کمک می کند.
وی استفاده از مشارکت مردمی برای اجرای پروژه ها، حفاظت و احیای منابع طبیعی، تشریح اهمیت منابع طبیعی برای تشکل های غیردولتی، آموزش نحوه صحیح کاشت درختان و بذرها، ترویج فرهنگ منابع طبیعی، رسانه ای شدن اقدام های احیایی منابع طبیعی، درختکاری اقتصادی بدون آبیاری را از جمله هدف های اجرای طرح جنگلانه عنوان کرد.
وی یادآور شد: طرح ملی جنگلانه طرحی مشارکتی و خودجوش به مناسبت دهه تنوع زیستی با همکاری سازمان های غیردولتی است که به تازه ماندن عرصه های جنگلی و مرتعی، جایگاه واقعی و نقش مردم بویژه جوامع محلی دراحیا، نگهداری و حفاظت از تنوع زیستی تبیین و ترویج استفاده از گونه های بومی کم آب بر به جای گونه های وارداتی نامتناسب با اقلیم کمک می کند.
6043/6047

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :